DHL har försökt att leverera varor till er utan att lyckas.

Vänligen kontakta DHL på telefon 0771-345 345 och uppge sändningsnummer X för överenskommelse om leveranstid.