Vi har ingen möjlighet att skicka ut en ny SMS-avisering till eftersom dessa hanteras av budfirman. Om ni anger ert sändningsnummer kan ni få fram samma information om ni säker på respektive transportörs hemsida.